Zorgcentra Meerlanden wil haar vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen

Om vrijwilligers te ondersteunen en te behouden wil Zorgcentra-Meerlanden haar vrijwilligers voorzien van scholing/coachen. Mogelijke invulling hiervoor zou kunnen zijn:

Het vrijwilligerscafé (Dit café richt zich op het geven van informatie over de verschillende aspecten van vrijwilligerswerk binnen zorgcentra-Meerlanden)

Thema avonden (Verdieping in een bepaald onderwerp waar de vrijwilliger mee te maken krijgt. Dit om de werkzaamheden beter uit te kunnen voeren)

Gedacht kan worden aan de volgende onderwerpen voor de thema avonden:

 • Hoe houd ik de regie?
 • Effectief communiceren
 • Training assertiviteit
 • Oriëntatie op vrijwilligerswerk
 • Cursus zingeving
 • Effectieve Feedback geven
 • Grenzen stellen als vrijwilliger
 • Omgaan met conflicten

Daarnaast is het waardevol om vrijwilligers trainingen aan te bieden met behulp van  e-learning modules. De reden om dit in te zetten kunnen de volgende zijn:

 • De vrijwilliger kan de training volgen wanneer hij/zij hier tijd voor heeft en het uitkomt.
 • Doordat de vrijwilliger de training alleen volgt kan hij/zij zelf het tempo en de focus bepalen. De vrijwilliger hoeft niet te wachten op anderen of juist op zijn tenen te lopen om het bij te houden.
 • E-learning is heel geschikt om kennis over te brengen en vrijwilligers te laten reflecteren. .
 • Vrijwilligers kunnen meteen beginnen met een training als zij zich aanmelden.
 • De verschillen in kennis en achtergrond van vrijwilligers zijn groot en dat kan lastig zijn in een gewone training. Door de e-learning te gebruiken sluit de kennis van de vrijwilligers beter op elkaar aan.
 • In de e-learning wordt de inhoud levendig door filmpjes en oefeningen.

R. K. Stichting Zorgcentra Meerlanden