Valpreventie

Hoe ouder u wordt, hoe meer de lichamelijke conditie verandert. De bewegingen en reacties worden minder snel en u wordt minder snel in het...

Nederlands
FREEPalliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor patiënten die niet meer kunnen genezen. Als genezing van een aandoening of ziekte niet meer mogelijk is én men...

Nederlands
FREE

Uiterlijke verzorging

Welkom bij de E-learning 'Uiterlijke Verzorging'. Voor de bewoner zelf, maar ook voor zijn/haar omgeving is uiterlijke verzorging erg belangrijk....

Nederlands
FREE

Alzheimer Experience

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest...

Nederlands
FREE

Zelfredzaamheid

Zelf doen, zelf je keuzes maken, zelf bepalen waar, wanneer en hoe je iets doet. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het voor velen niet....

Nederlands
FREE