Eigen regie van het leven

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: Anyone
Course Language: Nederlands
Price: FREE

About the Course

Hoe je zorgt is in de eerste plaats afhankelijk van je ideeën, normen en waarden als zorgverlener. Maar even belangrijk is de persoonlijkheid van de cliënt. Hoe wil iemand dat er voor hem of haar gezorgd wordt? Vindt hij of zij het prettig als alles overgenomen wordt en als zieke benaderd wordt? Of wil iemand bijvoorbeeld van geen enkele zorg weten en kan hij of zij alles zelf. Als zorgverlener, vrijwilliger en mantelzorger heb je te maken met je eigen persoonlijkheid én met die van de cliënt.

Uitgangspunt in de zorg en ondersteuning is altijd de EIGEN REGIE van de cliënt. Maar wat is dat eigenlijk? In deze e-learning gaan we dieper op deze vraag in.

Veel plezier met de e-learning Eigen regie van leven

 

Instructors

Carola Hartstra