Probleemgedrag I

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: Anyone
Course Language: Nederlands
Price: FREE

About the Course

Onder probleemgedrag wordt al het gedrag verstaan dat door een cliënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Dat kan bijvoorbeeld agressief gedrag zijn, claimend gedrag of decorumverlies (de cliënt kleedt zich bijvoorbeeld uit in de woonkamer). In veel gevallen is het mogelijk om dit gedrag te beïnvloeden. In deze training leert u welke vormen van probleemgedrag er bestaan, maar ook hoe u daar mee om kunt gaan.