De 4 Fases van dementie

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: Anyone
Course Language: Nederlands
Price: FREE

About the Course

In de meeste gevallen is het eerste symptoom van dementie de geheugenproblemen. In het begin tast dementie het kortetermijngeheugen het meest aan. Later breiden de problemen zich ook uit over het lange termijngeheugen. Het opnemen van nieuwe informatie lukt niet meer, en er ontstaan problemen met lezen, praten, schrijven en rekenen. Zelfstandig handelen en het nemen van initiatieven worden bemoeilijkt en raken onder het vroegere niveau.

In deze e-learning zult u meer leren over de 4 fases waarin dementie zich ontwikkeld. U leert iets over verschillende vormen van dementie en in hoeverre u daarmee in aanraking komt in uw werk als vrijwilliger of mantelzorger.

Instructors

petra timmerman