Kwaliteit van Leven

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: Anyone
Course Language: Nederlands
Price: FREE

About the Course

Ieder mens streeft ernaar gelukkig te zijn. We doen van alles om datgene te krijgen waar we gelukkig van hopen te worden, of situaties te vermijden die ons ongelukkig maken. Als het lukt om zoveel mogelijk geluk te hebben en zo weinig mogelijk ongeluk, kan je zeggen dat er een goede kwaliteit van leven is.

Geluk, en daarmee kwaliteit van leven, is heel persoonlijk. Ieder mens heeft eigen concrete verwachtingen of verlangens in het leven. De mate waarin deze gerealiseerd worden, is bepalend voor de vraag of je voldoende kwaliteit van leven ervaart. Dit is geen vaststaand gegeven, het verandert in de loop van het leven.

Bij Zorgcentra Meerlanden staat de “Kwaliteit van Leven” van onze bewoners voorop, zij wonen immers in onze locaties en willen het daar zo fijn mogelijk hebben. U als vrijwilliger of mantelzorger kunt hieraan een positieve bijdrage bieden, iets waar u vanwege uw vrijwilligerswerk of uw mantelzorg dagelijks of wekelijks al mee bezig bent. Met deze E-learning willen wij u inzicht geven in wat “Kwaliteit van Leven” nu precies is. Dat is best ingewikkeld want ieder individu is anders dus ieder mens heeft ook andere behoeftes. De basis voor een goede “Kwaliteit van Leven” kunnen wij als organisatie met ons personeel en met u als vrijwilliger of mantelzorger leggen.

Instructors

Carola Hartstra

petra timmerman