Palliatieve zorg

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: Anyone
Course Language: Nederlands
Price: FREE

About the Course

Palliatieve zorg is zorg voor patiënten die niet meer kunnen genezen. Als genezing van een aandoening of ziekte niet meer mogelijk is én men verwacht dat iemand nog ongeveer een jaar te leven heeft, zegt men dat iemand palliatief is. Als iemand palliatief is, is de zorg voor iemand gericht op ‘kwaliteit van leven’ en niet meer op ‘genezing’. De zorg die iemand dan krijgt wordt palliatieve zorg genoemd. Het woord palliatief komt van het Latijnse woord ‘pallium’ en betekent ‘mantel om iemand tegen kou en andere ongemakken te beschermen’. In de palliatieve zorg wordt de zieke door de zorg omringd met een mantel. De zorg van de huisarts, de verzorgenden & verpleegkundigen, de mantelzorgers en de vrijwilligers richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor degene voor wie zij zorgen.

Instructors

petra timmerman