Vitaal en bewegen

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: Anyone
Course Language: Nederlands
Price: FREE

About the Course

Van de 55 tot 64 jarigen beweegt ongeveer 40% onvoldoende volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Bij de groep 65-74 jarigen is dat bijna 44% en bij de 75-plussers beweegt bijna 54 % onvoldoende.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat bij 75-plussers het wel of niet zelfstandig wonen een bepalende factor is voor het beweeggedrag.

U kunt als mantelzorger of vrijwilliger dan ook een belangrijke bijdrage leveren bij het activeren van de bewoners. Bijvoorbeeld door te assisteren bij onze beweegprogramma’s, om te helpen bij onze videofiets. Om met de bewoners te spelen met de tovertafel  of met de braintrainer of Qwiek.up viewer. Deze middelen zijn beschikbaar op onze locaties maar moeten ook wel gebruikt worden. Als u het leuk vindt is hier mogelijk een rol voor u weggelegd. Vraagt u het gerust na bij onze activiteitenbegeleiders, zij kunnen u informeren over de mogelijkheden voor u als vrijwilliger. Leuker nog, probeer de videofiets eens uit dan weet u waar het over gaat. 

Instructors

Carola Hartstra